USŁUGI

 Kurs ADR Podstawowy

Ukończenie kursu i zdanie egzaminu państwowego daje możliwość przewożenia towarów niebezpiecznych wszystkich klas z wyjątkiem materiałów wybuchowych (kl. 1) oraz materiałów promieniotwórczych (kl. 7) przewożonych w sztukach przesyłki lub luzem w kontenerze. Czas trwania kursu to 24 godziny lekcyjne + 1 dodatkowa godzina na każde 5 osób biorących udział w kursie.
Wymagania:

 • ukończone 21 lat

 • prawo jazdy kat. B lub C+E

 • zdjęcie 3,5×4,5 cm

CENA: 850PLN

  Kurs ADR Cysterny

Ukończenie kursu i zdanie egzaminu państwowego daje możliwość przewożenia towarów niebezpiecznych wszystkich klas z wyjątkiem materiałów wybuchowych (kl. 1) oraz materiałów promieniotwórczych (kl. 7) przewożonych w cysternie. Czas trwania kursu to 16 godzin lekcyjnych + 1 dodatkowa godzina na każde 5 osób biorących udział w kursie.

Wymagania:

 • ukończone 21 lat

 • posiadanie uprawnień po kursie podstawowym ADR

 • prawo jazdy kat. C+E

 • zdjęcie 3,5×4,5 cm

CENA: 650PLN

 Kurs ADR Klasa 1

Ukończenie kursu i zdanie egzaminu państwowego daje możliwość przewożenia towarów niebezpiecznych kl. 1 – materiałów i przedmiotów wybuchowych. Czas trwania kursu to 8 godzin lekcyjnych + 1 dodatkowa godzina na każde 5 osób biorących udział w kursie.
Wymagania:

 • ukończone 21 lat

 • posiadanie uprawnień po kursie podstawowym ADR

 • prawo jazdy kat. C+E

 • zdjęcie 3,5×4,5 cm

CENA: 800PLN

 Kurs ADR Klasa 7

Ukończenie kursu i zdanie egzaminu państwowego daje możliwość przewożenia towarów niebezpiecznych kl. 7 – materiały promieniotwórcze. Czas trwania kursu to 8 godzin lekcyjnych + 1 dodatkowa godzina na każde 5 osób biorących udział w kursie.
Wymagania:

 • ukończone 21 lat

 • posiadanie uprawnień po kursie podstawowym ADR

 • prawo jazdy

 • zdjęcie 3,5×4,5 cm

CENA: 800PLN

 Napełnianie i opróżnianie cystern klasa 2 i 3

Ukończenie kursu i zdanie egzaminu państwowego daje możliwość napełniania oraz opróżniania cystern przewożących materiały niebezpieczne klasy 2 i 3. Czas trwania kursu to 2 dni (2 popołudnia) teoria i praktyka.
Wymagania:

 • ukończone 18 lat

 • przynajmniej wykształcenie zawodowe lub świadectwo robotnika wykwalifikowanego

 • poprawne wypełnienie wniosku na egzamin i dostarczenie go (do pobrania poniżej)

Wniosek: Pobierz

Zaświadczenie lekarskie: Pobierz

CENA DLA KLASY 2: 950PLN

CENA DLA KLASY 3: 900PLN

Zniżka dla naszych kursantów

 Kurs bezpieczeństwa i higieny pracy

Ukończenie kursu i zdanie egzaminu pozwala zapoznać się z wiedzą na temat regulacji prawnych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Czas trwania zależy od typu kursu (ustalone w Rozporządzeniu ministra gospodarki i pracy z dnia 27 lipca 2004r.

CENA: od 50PLN do 450PLN