Kurs ADR Podstawowy

 Kurs ADR Podstawowy

Ukończenie kursu i zdanie egzaminu państwowego daje możliwość przewożenia towarów niebezpiecznych wszystkich klas z wyjątkiem materiałów wybuchowych (kl. 1) oraz materiałów promieniotwórczych (kl. 7) przewożonych w sztukach przesyłki lub luzem w kontenerze. Czas trwania kursu to 24 godziny lekcyjne + 1 dodatkowa godzina na każde 5 osób biorących udział w kursie.
Wymagania:

  • ukończone 21 lat

  • prawo jazdy kat. B lub C+E

  • zdjęcie 3,5×4,5 cm

CENA: 850PLN