Kurs bezpieczeństwa + higieny pracy

 Kurs bezpieczeństwa i higieny pracy

Ukończenie kursu i zdanie egzaminu pozwala zapoznać się z wiedzą na temat regulacji prawnych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Czas trwania zależy od typu kursu (ustalone w Rozporządzeniu ministra gospodarki i pracy z dnia 27 lipca 2004r.

CENA: od 50PLN do 450PLN