Kurs ADR Klasa 7

 Kurs ADR Klasa 7

Ukończenie kursu i zdanie egzaminu państwowego daje możliwość przewożenia towarów niebezpiecznych kl. 7 – materiały promieniotwórcze. Czas trwania kursu to 8 godzin lekcyjnych + 1 dodatkowa godzina na każde 5 osób biorących udział w kursie.
Wymagania:

  • ukończone 21 lat

  • posiadanie uprawnień po kursie podstawowym ADR

  • prawo jazdy

  • zdjęcie 3,5×4,5 cm

CENA: 800PLN