Kwalifikacje

Kurs BHP

Kurs BHP

szkolenie okresowe z bezpieczeństwa i higieny pracy, (Ochrona zdrowia)

szkolenie w dniach: 21.05-22.05.2016

miejsce szkolenia: ul. Zielony Stok 16, Gdańsk, II piętro.

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt:

kontakt@dgsadoradca.pl

tel. 603 317 101